Fyrstasjonen

Det sterkt trafikkerte farvannet utenfor Lista er beryktet. Ingen skjærgård tar av for storhavet, strømmen går sterk i det grunne farvannet og det er knapt mulig å finne nødhavn.

Forlisene har vært tall-rike opp gjennom historien. Først i 1830-årene, etter mange tiårs kamp, fikk handelsborgerne i Flekkefjord gjennomslag for sitt krav, og 10. november 1836 ble Lista fyr tent. Samtidig ble det reist et lite fyr på Varnes undelagt fyret på Lista. Før hadde det ikke vært fyrlys på den lange og vanskelige strekningen mellom Lindesnes og Kvitesøy.

På Lista ble det reist et 34 meter høyt tårn i hugget stein. Fyret fikk en for tiden moderne, fransk, roterende fyrlinse som sendte ut ett blink i minuttet. Ganske snart viste det seg at Lista fyr ble forvekslet med andre fyrtårn, blant annet Lindesnes fyr. Det ble derfor besluttet å bygge to nye tårn ved siden av det første, og Lista fikk i 1853 en kraftfull karakter med tre vel 30 meter høye granitt tårn med hvert sitt faste lys.
I årene 1853 til 1873 var Lista fyr landets største fyrstasjon med tre fyrtårn og stor bemanning.

Tyve år etter de tre fyrtårnene ble satt opp, utviklet
fyrteknologien seg så langt at fyrene kunne identifiseres gjennom fyrlyset og det var ikke lenger bruk for tre arbeidskrevende tårn på stasjonen. To av tårnene ble derfor tatt ned.
Det ene fyrtårnet ble bygget opp igjen på Halten fyr på Trøndelagskysten. Deler av det andre ble fraktet til Svenner fyr i Vestfold og til Feistein fyr i Rogaland. Resten ble brukt i steingjernet rundt Lista fyr, der steinene fra det gamle tårnet er lett gjenkjennelig ved sin buede form.

Opp gjennom årene ble Lista fyr kontinuerlig navigasjonsteknisk ajourført. Det første tåkesignalet; en tåketrompet, kom i 1877.
I 1890-årene ble det anlagt en optisk signalstasjon på fyret og i 1930-årene et kraftig radiofyr som også betjente luftfarten. På samme tid fikk fyret elektrisk drift og tåketrompeten ble erstattet med et diafonanlegg.

I 1988 ble fyret automatisert, tåkesignalet og radiofyret nedlagt og boligkvarterene ombygget fra familiestasjon til tørntjeneste. Samtidig ble det satt opp et radarfyr og en GPS korreksjonssender.

I 2003 forlot den siste fyrvokteren stasjonen, og 167 års historie som bemannet fyr var slutt. I dag er hele fyrstasjonen fredet som kulturminne, men Lista fyr vil forhåpentligvis i mange år fremover sende ut sine kraftige blink – ett hvert fjerde sekund.

– Tekst: Danckert Monrad-Krohn

Fyrstasjonen er i dag helautomatisert og eies og driftes av Kystverket. Den meteorologiske målestasjonen er også automatisert og sender daglig sine data til Meteorologisk institutt.

Øvrig bygningsmasse benyttes til formidling, utstillinger, forskning, kunstgalleri og ferieutleie.

Fyrstasjonen gjennomgår en omfattende renovering, men er åpent for publikum sommeren 2017.