Fuglene på Lista

Lista er en av landets viktigste rasteplasser for trekkfugler, og i løpet av et år observeres det mellom 260 og 290 fuglearter i området.
Antallet fuglearter som observeres på Lista i løpet av et år, ligger helt i toppsjiktet i Nord-Europa.

Vårtrekket begynner tidlig på året og varer helt fram til midten av juni, i denne perioden finner trekkfuglene sine hekkeplasser her i den nordlige delen av verden.
Høsttrekket begynner allerede i begynnelsen av juli for enkelte arter og varer til slutten av november.
Uansett årstid er det yrende liv på Lista, det gjelder i grunn kun å stoppe opp og se etter.

I informasjonskiosken på Lista fyr er det kikkerter til utlån gjennom BUA sitt utlånssystem. Følg også med på Besøkssenter våtmark Lista sin Facebook side for Naturlos turer.

Bli med våre lokale fugleguider på fuglesafari på Lista, og opplev fuglelivet på nært hold.

 

Årlig ringmerkes rundt 6000 fugler ved Lista Fuglestasjon fordelt på 70-75 arter. Foruten å lære om fuglenes trekkruter, alder og lignende, får man ved standardisert ringmerking et stadig bedre grunnlag for å vurdere bestands-trender og årlige variasjoner. Bli med forskerne i deres vitenskaplige arbeid og opplev fugl på nært hold.

Besøkssenter våtmark Lista

Lista fuglestasjon

Lista Fuglestasjon beliggende på Lista fyr, startet opp i 1990, og driver med overvåking av trekkfugler i form av standardisert ringmerking og daglige tellinger av rastende og trekkende fugler. Stasjonen er fra 1.april 2015 drevet av BirdLife Norge som hovedforeningens nasjonale fuglestasjon. Fuglestasjonens formål er å belyse forekomst og utvikling av fuglebestander ved å samle inn data om fugletrekket over tid. For mer informasjon klikk Lista Fuglestasjon

Kontakt

For spørsmål om det vitenskapelige arbeidet til Fuglestasjonen eller spørsmål knyttet til frivillig arbeid, kontakt oss direkte på telefon +47 949 86 793. Se nettsiden vår for statistikk knyttet til det vitenskapelige arbeidet: www.listafuglestasjon.no.