Besøkssenter våtmark Lista

Senteret er for alle som ønsker å oppleve og lære om Lista-naturen. Vi er sentrert til Lista fyr, og presenterer Lista våtmarksystems internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista. Vi tar imot skoleklasser hele året og skreddersyr naturopplevelser for grupper og privatpersoner. Vi bidrar til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for oss mennesker.

Besøkssenter våtmark Lista legger til rette for gode naturopplevelser for alle, vi veileder i bruk av naturen, og vi forsøker å inspirere til å lære om og oppsøke Lista-naturen.

For mer informasjon klikk Besøkssenter våtmark Lista

Klikk her for å lese tilstandsrapport for Slevdalsvann per januar 2017.

Hva

Besøkssenter våtmark Lista er i en etableringsfase. Senteret er det første statlige autoriserte naturformidlingsenteret på Sørlandet. Vi skal produsere utstillinger, informasjonstiltak og drive formidling omkring Lista-våtmarksystem. Besøkssenteret er lokalisert til Lista fyr. Autorisasjonen fra Miljødirektoratet gjelder for perioden 2015-2019.

Hvem

Lista Fyr og Besøkssenter våtmark Lista er slått sammen til en enhet med prosjektorganisering i Farsund 365. Norsk Ornitologisk Forening og Farsund 365 er prosjekteiere. Prosjektstyret består av Norsk Ornitologisk Forening, Farsund 365, Lister friluftsråd og fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune har observatørrolle i styret.

Kontakt

Vi tar imot skoleklasser hele året og har åpent hver dag sommerstid. I løpet av noen hektiske sommermåneder har vi 30 000 besøkende på fyret. Vi kommer gjerne på besøk til din skoleklasse eller bedrift for å fortelle litt om hva vi gjør og hva du kan lære og oppleve på Lista. Kontakt oss på e-post: post@listafyr.no telefon +47 906 12 688