Lista fuglestasjon

Startet opp i 1990, og driver med overvåking av trekkfugler i form av standardisert ringmerking og daglige tellinger av rastende og trekkende fugler ved Lista Fyr. Stasjonen er fra 1.april 2015 drevet av Norsk Ornitologisk Forening som hovedforeningens nasjonale fuglestasjon. Fuglestasjonens formål er å belyse forekomst og utvikling av fuglebestander ved å samle inn data om fugletrekket over tid.

For mer informasjon klikk Lista Fuglestasjon

Bli med på ringmerking!

Årlig ringmerkes rundt 6000 fugler ved Lista Fuglestasjon fordelt på 70-75 arter. Det er nesten utelukkende spurvefugler som ringmerkes. Foruten å lære om fuglenes trekkruter, alder og lignende, får man ved standardisert ringmerking et stadig bedre grunnlag for å vurdere bestands-trender og årlige variasjoner i forekomsten av et stort utvalg av fugleartene som finnes i Norge.​

Fugleopplevelser på egen hånd

Besøk vår flotte fugleutstilling ved foten av fyrtårnet. Ta gjerne kontakt med infosenteret og få informasjon om lokasjoner og informasjon om fuglene som trekker rundt Lista fyr. Infosenteret har fuglekikkerter til utlån og informasjon om de mest kjente og sette fuglene på Lista. Ta med en brosjyre og se hvor mange du finner!

Kontakt

Fuglestasjonen samarbeider med Våtmarksenteret om tilbud til skoler og grupper. Vi tilbyr familier og enkeltpersoner å delta på ringmerking, når været og forholdene tillater det. Ringmerkingen foregår gjerne tidlig på morgenen. Kontakt Våtmarksenteret på post@listafyr.no eller tel. +47 906 12 688 for mer informasjon og bestilling.