Lista fuglestasjon

Startet opp i 1990, og driver med overvåking av trekkfugler i form av standardisert ringmerking og daglige tellinger av rastende og trekkende fugler ved Lista Fyr. Stasjonen er fra 1.april 2015 drevet av Norsk Ornitologisk Forening som hovedforeningens nasjonale fuglestasjon. Fuglestasjonens formål er å belyse forekomst og utvikling av fuglebestander ved å samle inn data om fugletrekket over tid.

For mer informasjon klikk Lista Fuglestasjon

Bli med på ringmerking!

Årlig ringmerkes rundt 6000 fugler ved Lista Fuglestasjon fordelt på 70-75 arter. Det er nesten utelukkende spurvefugler som ringmerkes. Foruten å lære om fuglenes trekkruter, alder og lignende, får man ved standardisert ringmerking et stadig bedre grunnlag for å vurdere bestands-trender og årlige variasjoner. 

Fugleopplevelser på egen hånd

Besøk vår flotte fugleutstilling ved foten av fyrtårnet. Ta gjerne kontakt med infosenteret og få informasjon om lokasjoner og informasjon om fuglene som trekker rundt Lista fyr. Infosenteret har fuglekikkerter til utlån og informasjon om de mest kjente og sette fuglene på Lista. Ta med en brosjyre og se hvor mange du finner!

Kontakt

For spørsmål om det vitenskapelige arbeidet til Fuglestasjonen eller spørsmål knyttet til frivillig arbeid, kontakt oss direkte på telefon +47 949 86 793. Se nettsiden vår for statistikk knyttet til det vitenskapelige arbeidet: www.listafuglestasjon.no.