«Symbol. Rød kube.» Drift-94

«Symbol. Rød kube.» Drift-94. 630x630x630 Utført av Alfred Vaagsvold i samarbeid med Lista Aluminiumsverk. Performance i samarbeid med Forsvaret. Foto: Bjelland, Fævennen 1994