drift-1992-cornelia-schleime

«Elefant» Drift 1992 utført av Cornelia Schleime, Tyskland. Aluminium på morenestein. Ca 35 m lang