Lista fuglestasjon

Startet opp i 1990, og driver med overvåking av trekkfugler i form av standardisert ringmerking og daglige tellinger av rastende og trekkende fugler ved Lista Fyr. Stasjonen er fra 1.april 2015 drevet av Norsk Ornitologisk Forening som hovedforeningens nasjonale fuglestasjon. Fuglestasjonens formål er å belyse forekomst og utvikling av fuglebestander ved å samle inn data om fugletrekket over tid.

For mer informasjon klikk Lista Fuglestasjon

Les mer om våre guidete fugleturer nedenfor.

Bli med på ringmerking!

Årlig ringmerkes rundt 6000 fugler ved Lista Fuglestasjon fordelt på 70-75 arter. Det er nesten utelukkende spurvefugler som ringmerkes. Foruten å lære om fuglenes trekkruter, alder og lignende, får man ved standardisert ringmerking et stadig bedre grunnlag for å vurdere bestands-trender og årlige variasjoner. 

Lista fuglesafari

Lista er en av landets viktigste rasteplasser for trekkfugler, og har det høyeste artsantallet for fugl i hele Norge. Lista fuglesafari har ikke et fastsatt program, men vil i stedet bli nøye tilpasset årstid, værforhold og kundens egne ønsker. Turen tar normalt 3 timer eller mer, alt etter målet for turen. Utvidet tid er mulig på forespørsel. Bli med på fuglesafari og kryss av fuglene på den lange artslisten! Varighet: ca. 3 timer / ca 6 timer Sesong: Hele året. Trekktidene vår og høst gir høyest antall fugl. Pris: 1 – 5 personer NOK 1800,- for 3 timer, uavhengig av hvor mange personer som er i gruppen. NOK 500,- for hver ekstra time. NOK 3100,- for 6 timer. Vi kan tilby forskjellige lunsj alternativer på førespørsel. Viktig: Vi garanterer aldri observasjoner av spesifikke fugler, men med vår erfaring og lokalkunnskap vil vi alltid gjøre vårt beste for at du skal kunne få se dine målarter.

Kontakt

For spørsmål om det vitenskapelige arbeidet til Fuglestasjonen eller spørsmål knyttet til frivillig arbeid, kontakt oss direkte på telefon +47 949 86 793. Se nettsiden vår for statistikk knyttet til det vitenskapelige arbeidet: www.listafuglestasjon.no.