Kunstpunkt Lista

Siden 1987 har fyrmesterboligen vært visningssted for lokal, nasjonal og internasjonal kunst. Det vises for det meste separatutstillinger med samtidskunst i form av maleri, skulptur, installasjon, performance, video med mer.

Agder Kunstsenter er ansvarlig for driften av kunstgalleriet.

Kontakt

Kunstpunkt Lista Nettside Facebook

Erlend Helling Larsen
Kunstnerisk leder Kunstpunkt Lista
erlend@hjem.as
Tlf: 45 20 76 35

Agnes Repstad
Daglig leder Agder Kunstsenter
agnes@agderkunst.no
Tlf. 47 20 27 43

____________

 

Aktuell utstilling

Utstillingsperiode: 06. mai – 29. juni.
Åpningstider: tors.-søn. kl.12-16.

The Painter
På Kunstpunkt Lista stiller Preben Holst ut en gruppe arbeider under tittelen The Painter.

Dette er et prosjekt som utforsker identitet gjennom klær og hvilken identitet vi gir oss selv ved å ta på oss bestemte plagg, og hvilken status vi tillegger en person ut i fra hva vedkommende bærer. Kunstnerens uniform er lett gjenkjennelig, og gir bestemte assosiasjoner hos publikum. Plaggene han ikler seg referer til kunstnerens og individets identitet, men også samfunnsgruppen han tilhører. Arbeidstøyet er ofte preget av at man har arbeidet med maling og kjemikalier, materialer tilsølt av flekker. Kunstnerens uniform kan bæres bevist, som et «statement» der referanser knyttes til forventninger eller fordommer, men den kan også være et rått, personlig uttrykk som kommer innenfra. Uniformen som symbol legger opp til bestemte forventninger som dette individet ikke selv er herre over. Selv om han ikke bevisst ikler seg uniform blir han underlagt disse forventningene av betrakterne. På den andre siden kan kunstneren selv velge å ikle seg denne uniformen og bevisst leke med de forventningene som følger med.

I utstillingen The Painter utforskes temaer knyttet til selvrealisering og gruppetilhørighet. Publikum inviteres inn i en konstruert verden der skillet mellom det virkelige og fiktive utviskes.

I sitt kunstnerskap bruker Preben Holst fotografi, samt objekter og arbeider på lerret, til å undersøke spørsmål rundt identitet og maskulinitet.  Identitet er et tema som man i høy grad kan relatere seg til. Hvordan vi velger å fremstille oss selv, enten bevisst eller ubevist, refererer hele tiden til bestemte forventninger fra ulike typer identiteter i samfunnet. En sterk identitetsfaktor er kjønnsidentitet, men oppfattelsen av hva som er maskulint, og hva som ikke er det varierer fra kultur til kultur.

Om kunstneren
Preben Holst er født i Kristiansand (1974), men bor og arbeider for tiden i København. Holst er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (2004 – 07) og Konsthögskolan i Malme, Sverige 2007- 09). Han arbeider med fotografi, video og objekter. Preben Holst har tidligere stilt ut ved bl.a. Oslo Kunstforening (soloutstilling 2010) og Hasselblad Center i Gøteborg, Sverige (2008). Holst er blitt tildelt Sparebanken Pluss Kunstnerpris i 2011 og har også mottatt et 2- årig arbeidstipend fra Norsk Kulturråd i 2015.

Kunst i landskap

Flere internasjonale kunstmønstringer har tatt i bruk landskapet som visningssted: Drift 1992, Drift-94 og Folk-05 med Solfrid Olette Mortensen som samarbeidspartner. Bunkers – 95 med Barbro Raen Thomassen som kurator, Nordberg Fort- 97 og 98 med Sørlandets Kunstmuseum som samarbeidspartner.

Bunkers

Siden 1995 har flere bunkers blitt permanente steder for kunst i landskap i samarbeid med grunneierne. Den underjordiske bunkeren i plantefeltet er innlemmet i offisiell liste over veikapeller. Baumberger Sandstein Museum i Havixbeck, Tyskland, har lånt ut skulptur til den steinsatte jordkjelleren i gallerihagen.

Gallerihagen

Billedkunstner Martin Haar har lånt ut prototyp til fredsskulptur som planlegges for Jerusalem, plassert sentralt i Gallerihagen. Hagen er alltid åpen for publikum, også til private arrangementer. Den norske kirke har godkjent hagen som vigselsplass. Hagen er også et sted for markeder, konserter, møter, selskaper, visninger, kunstpedagogiske opplegg i samarbeid med skoler med mer.


«Den som ser og hører» Maleri på trafokiosk utført i kunstmønstringen Drift 1992 av Karin Ögren, Sverige.