Besøkssenter våtmark Lista

Senteret er for alle som ønsker å oppleve og lære om Lista-naturen. Vi er sentrert til Lista fyr, og presenterer Lista våtmarksystems internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista. Vi tar imot skoleklasser hele året og skreddersyr naturopplevelser for grupper og privatpersoner. Vi bidrar til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for oss mennesker.

Besøkssenter våtmark Lista legger til rette for gode naturopplevelser for alle, vi veileder i bruk av naturen, og vi forsøker å inspirere til å lære om og oppsøke Lista-naturen.

Klikk her for å lese tilstandsrapport for Slevdalsvann per januar 2017.

Status per 2019 med tilstandsvurdering.

Hva

Besøkssenter våtmark Lista er det første statlige autoriserte naturformidlingsenteret på Sørlandet. Vi produserer utstillinger, informasjonstiltak og driver formidling omkring Lista-våtmarksystem. Besøkssenteret er lokalisert til Lista fyr. Autorisasjonen fra Miljødirektoratet gjelder for perioden 2020-2025.

Hvem

Publikumsaktiviteten ved Lista fyr driftes og ledes av Lista Fyr AS. Selskapet er kommunalt eid og har et styre med fagpersoner innenfor de ulike fagområdene som Lista Fyr AS har ansvaret for. Fra 2020 har Lista Fyr AS ansvaret for Farsund kommunes reiselivssatsing og markedsføringen av Farsund kommune som turistdestinasjon.

Kontakt

Vi tar imot skoleklasser hele året og har åpent hver dag sommerstid. I løpet av noen hektiske sommermåneder har vi 30 000 besøkende på fyret. Vi kommer gjerne på besøk til din skoleklasse eller bedrift for å fortelle litt om hva vi gjør og hva du kan lære og oppleve på Lista. Kontakt oss på e-post: post@listafyr.no telefon +47 906 12 688