Utstillinger

Fyrassistent Marselius med parafin og kona Marie (1905)

Historisk utstilling i maskinhuset

Utstillingen tar for seg aktiviteten ved fyrstasjonen. Her finner du informasjon om den gang fyrstasjonen var verdens største med hele 3 fyrtårn. Plansjer omtaler de mange forlisene utenfor Listalandet, og en modell av fyrtårnet gjengir Lista fyrs karakter - et blink hvert 4. sekund. Utstillingen har samme åpningstid som informasjonssenteret og ligger til venstre for fyrtårnet.

Bilde fra Fugleutstillingen på Lista Fyr

Fugleutstilling

Her kan både unge og voksne få lære om småfugltrekket, gjennom kunnskap Lista Fuglestasjon har fått i løpet av 25 års tellinger og ringmerking ved fuglestasjon. Bilder og video viser arbeidet som gjøres ved fuglestasjonen. Utstillingen har samme åpningstid som informasjonssenteret og ligger til høyre for fyrtårnet. Utstillingen er produsert av Lista Fuglestasjon med støtte fra Vest-Agder-museet, Vest-Agder fylkeskommune og Sørnorsk Kystnatur.

Listas, Norges- og verdens våtmarker

Ramsar-konvensjonen er signert av 169 nasjoner. Konvensjonen sitt mål er å verne spesielt verdifull våtmark over hele kloden. Verdens våtmarker er viktig for matproduksjon, som vannrenseanlegg, en kilde til medisin og for å regulere klimaet. I Norge finnes 63 Ramsar-våtmarksområder, i Farsund kommune befinner 10 av disse seg. Utstillinger med tematikk omkring denne rikdommen planlegges for 2017.


Foto: Conrad Parnemann