Utstillinger

Historisk utstilling i Maskinhuset

Her finner du informasjon fra den gang fyrstasjonen var verdens største. Plansjer omtaler de mange forlisene utenfor Listalandet og en modell av fyrtårnet gjengir Lista fyrs karakter – ett blink hvert 4. sekund.

Naturutstillinger i Uthuset

Her kan både unge og voksne lære om småfugltrekket gjennom 30 års tellinger og ringmerking ved Lista Fuglestasjon. Man kan også lære mer om våtmark og restaurering av natur. Eller prøve å fly som en fugl over Nordsjøen.

Kunstutstillinger i Fyrmesterboligen

Agder Kunstsenter driver galleriet Kunstpunkt Lista. Her formidles samtidskunst, med skiftende utstillinger både innendørs og utendørs. Deler av året har kunstgalleriet hospiterende kunstnere.