Utstillinger

Fyrassistent Marselius med parafin og kona Marie (1905)

Historisk utstilling i maskinhuset

Utstillingen tar for seg aktiviteten ved fyrstasjonen. Her finner du informasjon fra den gang fyrstasjonen var verdens største. Plansjer omtaler de mange forlisene utenfor Listalandet og en modell av fyrtårnet gjengir Lista fyrs karakter – ett blink hvert 4. sekund.

Bilde fra Fugleutstillingen på Lista Fyr

Naturutstillinger i Uthuset

Her kan både unge og voksne få lære om småfugltrekket, gjennom kunnskap Lista Fuglestasjon har fått i løpet av 25 års tellinger og ringmerking ved fuglestasjonen. Man kan også lære mer om våtmark og klima. Eller prøve å fly som en fugl over Nordsjøen.

Kunstutstillinger i Fyrmesterboligen

Agder Kunstsenter driver galleriet Kunstpunkt Lista. Her formidles samtidskunst av norske og internasjonale kunstnere. Skiftende utstillinger og hospiterende kunstnere gjennom hele året.


Foto: Conrad Parnemann