Visit Farsund

Thora Arnadottir er destinasjonsansvarlig for Farsund og Lista.

Kontaktinformasjon:

Tel +47 952 07 650 /

e-post: info@visitfarsund.no

Facebook: @visitfarsund

Instagram: @visitfarsund

Besøk Farsund kommunes offisielle reiselivsside på Visit Farsund.